Rapporten lager

We voorzien voor onze leerlingen 4 rapporten met de resultaten van de toetsen:

  • R1: 27 oktober 2016
  • R2: 23 december 2016
  • R3: 31 maart 2017
  • R4: 30 juni 2017

Kleuterrapporten

  • R1: 23 december 2016
  • R2: 30 juni 2017