Rapporten lager

We voorzien voor onze leerlingen 4 rapporten met de resultaten van de toetsen:

  • Rapport 1: 27 oktober 2017
  • Rapport 2: 22 december 2017
  • Rapport 3: 30 maart 2018
  • Rapport 4: 29 juni 2018