Rapporten lager

We voorzien voor onze leerlingen 4 rapporten met de resultaten van de toetsen:

  • Rapport 1: donderdag 24 oktober 2019
  • Rapport 2: vrijdag 20 december 2019
  • Rapport 3: vrijdag 3 april 2020
  • Rapport 4: dinsdag 30 juni 2020