Rechtstreeks naar smartschool? Klik op deze link:

https://bevegem-sgr20.smartschool.be/

Gebruikersnaam is steeds: voornaam.achternaam (van de lln)

1. Een eerste keer inloggen in smartschool:

2. Overzicht smartschool:

3. Meerdere kinderen toevoegen aan 1 account:

4. Intekenen voor het oudercontact: