De klasblogs zijn voor het ogenblik nog niet zichtbaar. Gimme werkt aan een nieuwe plugin om alle informatie en activiteiten ook zichtbaar te maken op de schoolwebsite.

Meer info volgt later.