Beste ouders

Als schoolteam vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich goed en veilig voelen op school. ‘Een warm en sterk schoolklimaat’ is een belangrijke pijler van ons onderwijs. Met warmte bedoelen we een sfeer waar veiligheid en vertrouwen primeren. Een sfeer die ervoor zorgt dat de kinderen hun sociale vaardigheden versterken en op een positieve manier opgroeien. Het woord ‘sterk’ vindt zijn oorsprong in de uitdrukking ‘samen sterk’. We vormen samen een hechte groep en zoeken naar elkaars talenten. Vanuit die talentontwikkeling kunnen we elkaar motiveren, verrijken en helpen. Iedere leerling is ambitieus, heeft kwaliteiten en dromen. De verwezenlijking daarvan vraagt om uitdagende leertrajecten. Trajecten die de leerlingen prikkelen om uit te munten. Wij willen kunnen garanderen dat elke leerling een zo hoog mogelijk niveau bereikt, volgens zijn talenten en interesses. Ons team streeft naar een maximale leerwinst bij al onze leerlingen. De leerkrachten willen de kinderen bezielen, inspireren, leren leren, leren leven en vooral leren samenleven. Voor dit pedagogisch project wil het schoolteam zich dagelijks inzetten.

Troeven van onze school

Open, groene school

Actieve speelplaats met speeltuigen en speelgoedkoffer, eigen schoolbos, openluchtklas. Verschillende sportactiviteiten tijdens de middagspeeltijd. Mogelijkheid tot het volgen van naschoolse sport. 

Talenbeleid

Taalinitiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas. Naschoolse lessen Engels voor de leerlingen van het 6de leerjaar.

Gezonde school

Het eten van gezonde voeding wordt gestimuleerd.

ICT-beleid

 – Gebruik van Ipads, chromebooks en computers in de klassen

– Digitale borden in L6/L5/L4/L1

Gelijke onderwijskansen

Maximale leerwinst voor elke leerling, dankzij de ondersteuning van een degelijk opgeleid zorgteam. Goede samenwerking met het CLB, logopedisten en revalidatiecentrum. Permanente evaluatie door middel van een leerlingvolgsysteem.

Opvang en naschoolse studiebegeleiding

Aparte opvang voor kleuters, leerlingen van het 1ste-2de-3de leerjaar, leerlingen van het 4de-5de-6de leerjaar. Leerkrachten begeleiden de leerlingen bij het maken van hun huistaken en het studeren van hun lessen.
Opvang van 6u30 tot 18u30. Aangepast speelgoed en meubilair.
Boterhammen voor de leerlingen die ’s avonds lang op school blijven.

Brede school

Naschoolse activiteiten voor onze leerlingen: naschoolse sport op vrijdag, SVS-sportactiviteiten op woensdagnamiddag, lessen Engels, Dactylo en Yoga.

Keuken

Dagelijks gezonde en warme maaltijden. Menu steeds te raadplegen op onze website www.bevegem.be

Capaciteitsbepaling

Kleuters: 48 leerlingen per geboortejaar
Lager: 48 leerlingen per leerjaar

S. Ghys
Directie