Beste ouders

Als schoolteam vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich goed en veilig voelen op school. ‘Een warm en sterk schoolklimaat’ is een belangrijke pijler van ons onderwijs. Met warmte bedoelen we een sfeer waar veiligheid en vertrouwen primeren. Een sfeer die ervoor zorgt dat de kinderen hun sociale vaardigheden versterken en op een positieve manier opgroeien. Het woord ‘sterk’ vindt zijn oorsprong in de uitdrukking ‘samen sterk’. We vormen samen een hechte groep en zoeken naar elkaars talenten. Vanuit die talentontwikkeling kunnen we elkaar motiveren, verrijken en helpen. Iedere leerling is ambitieus, heeft kwaliteiten en dromen. De verwezenlijking daarvan vraagt om uitdagende leertrajecten. Trajecten die de leerlingen prikkelen om uit te munten. Wij willen kunnen garanderen dat elke leerling een zo hoog mogelijk niveau bereikt, volgens zijn talenten en interesses. Ons team streeft naar een maximale leerwinst bij al onze leerlingen. De leerkrachten willen de kinderen bezielen, inspireren, leren leren, leren leven en vooral leren samenleven. Voor dit pedagogisch project wil het schoolteam zich dagelijks inzetten.

Troeven van onze school

Open, groene school

Actieve speelplaats met speeltuigen en speelgoedkoffer, eigen schoolbos, openluchtklas. Verschillende sportactiviteiten tijdens de middagspeeltijd. Mogelijkheid tot het volgen van naschoolse sport. Eigen dansgroepje ‘dance@school’ voor de leerlingen van de derde graad.

Talenbeleid

Taalinitiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas. Naschoolse lessen Engels voor de leerlingen van de 3de graad.

Gezonde school

Mini-onderneming ‘de kromme banaantjes’ verkoopt dagelijks vers fruit. Het eten van gezonde voeding wordt gestimuleerd.

ICT-beleid

 – Gebruik van Ipads, chromebooks en computers in de klassen

– Smartboard

– Digitale borden in L6

Gelijke onderwijskansen

en maximale leerwinst voor elke leerling, dankzij de ondersteuning van een degelijk opgeleid zorgteam. Goede samenwerking met het CLB, logopedisten en revalidatiecentrum. Permanente evaluatie door middel van een leerlingvolgsysteem.

Opvang en naschoolse studiebegeleiding

Aparte opvang voor kleuters, leerlingen van het 1ste-2de-3de leerjaar, leerlingen van het 4de-5de-6de leerjaar. Leerkrachten begeleiden de leerlingen bij het maken van hun huistaken en het studeren van hun lessen.
Opvang van 6u30 tot 18u30. Aangepast speelgoed en meubilair.
Boterhammen voor de leerlingen die ’s avonds lang op school blijven.

Brede school

Naschoolse activiteiten voor onze leerlingen: naschoolse sport op vrijdag, SVS-sportactiviteiten op woensdagnamiddag, lessen Engels, Dactylo, Yoga, dommelklasje i.s.m. ZIBO…

Eigen keuken

Met zelfbereide warme maaltijden. Dagelijkse aanvoer van verse ingrediënten, aandacht voor gezonde voeding! Menu steeds te raadplegen op onze website www.bevegem.be

S. Ghys
Directie